Beautyvise

Dostawa i zwroty

Przesyłki wychodzą z naszego magazynu do 2 dni roboczych poprzez naszego partnera logistycznego InPost. Przesyłka jest dostarczana w ciągu kolejnych 24 godzin. Łączny czas dostawy – do 3 dni roboczych. Ceny poszczególnych metod wysyłki:

  • Kurier InPost – 0 zł
  • Paczkomat InPost – 0 zł

Należy wybrać odpowiednią metodę wysyłki w koszyku.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli chcesz zamówić paczkę za granicę prosimy o kontakt poprzez adres mailowy kontakt@beautyvise.pl

Potrzebujesz pomocy lub masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez adres mailowy kontakt@beautyvise.pl

Chętnie pomożemy

Każdy zakup na Beautyvise.pl jest objęty pełną ochroną. Masz 30 dni na dokonanie zwrotu bez podawania przyczyny. Produkt musi być sprawny i nieużywany (mamy tutaj do czynienia z produktami higienicznymi, które mają kontakt ze skórą).

Na każdy produkt zapewniamy również 2 lata gwarancji. W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia, zachęcamy najpierw do kontaktu.

Przed zwrotem prosimy o kontakt z nami poprzez adres mailowy kontakt@beautyvise.pl

Zwroty prosimy kierować na adres: 

E-COMM TRADE
ul. Marsowa 1a
07-410 Ostrołęka

Przesyłkę należy dokładnie zapakować

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (E-COMM TRADE, ul. Marsowa 1a, 07-410 Ostrołęka, kontakt@beautyvise.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanyprzez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz [E-COMM TRADE, ul. Marsowa 1a, 07-410 Ostrołęka], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

–             umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kon-troli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

–             umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wypro-dukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowa-nych potrzeb;

–             umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsu-ciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

–             umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczęto-wanym opakowaniu, której po otwarciu opa-kowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicz-nych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

–             umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz-łącznie połączone z innymi rzeczami;

–             umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może na-stąpić dopiero po upływie 30 dni i których war-tość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

–             umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konser-wacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodat-kowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odnie-sieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

–             umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne al-bo programy komputerowe dostarczane w za-pieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

–             umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o pre-numeratę;

–             umowy zawartej na aukcji publicznej;    

Uwaga: Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

Shopping Cart